กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างขยายเขตประปา จำนวน 24 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร