เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตร ข้าวสาร – อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) ประจำปี 2560

โดยมีพระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวันสงกรานต์และอวยพรแก่ประชาชน ต่อจากนั้นจากนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี ได้อ่านประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2560 มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ บริเวณสะพานนริศ