ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน 1 เป็นห้องสมุดสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร