กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน

ดาวน์โหลดเอกสาร