กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 6 คัน

ดาวน์โหลดเอกสาร