กำหนดตรวจรับงานจ้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) บริเวณพรุคลองควาย (งวดที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร