การกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร