ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร