กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 59 (ซอยเปรมฤดี 3) งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร