ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน “ทำดีเพื่อพ่อ” แจกอาหารฟรี กว่า ๕๐ ซุ้ม

วันที่ 23 มกราคม 2560 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 207 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน  นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน จัดกิจรรมแจกอาหารฟรี กว่า ๕๐ ซุ้ม พร้อมร้าน AT.Phon shop Box 88.5 & D’Lite 102.5 MHz ให้บริการติดฟิล์มโทรศัพท์มือถือฟรี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน ถือเป็นตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน ที่มีบรรยากาศที่สวยงามริมเขื่อนแม่น้ำตาปี โดยเปิดจำหน่ายอาหารทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail