กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนศรีวิชัย ๕๙ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Download เอกสาร