การกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนท่าทองซอยตรงข้ามร้านคนสร้างงาน แยกขวา 2 งวดที่ 1, งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร