โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) จัดกิจกรรมแปรอักษร

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 1161 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) จัดกิจกรรมแปรอักษร พร้อมร่วมร้องเพลงใกล้รุ่ง ต้นไม้ของพ่อ และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) จัดกิจกรรมแปรอักษร พร้อมร่วมร้องเพลงใกล้รุ่ง ต้นไม้ของพ่อ และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคารโดม โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail