เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมน้อมรำลึก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 167 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเตรียมการจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเตรียมการจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ในทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ โดยจะสั่งซื้อข้าวสารมาจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail