เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โดยมีนายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ได้มีการแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที โดยมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ลูกเสือ เนตรนารี และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน