ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ นายไพศาล ชนีมาส อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม และนายนฤชาติ สุวรรณพร อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ นายไพศาล ชนีมาส อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม และนายนฤชาติ สุวรรณพร อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ทั้งนี้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา