ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 219 ครั้ง

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ นายไพศาล ชนีมาส อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม และนายนฤชาติ สุวรรณพร อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ นายไพศาล ชนีมาส อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม และนายนฤชาติ สุวรรณพร อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ทั้งนี้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail