ย้อมผ้าฟรี “ทำดี เพื่อพ่อ”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ย้อมผ้าฟรี “ทำดี เพื่อพ่อ” ให้แก่ประชาชนที่สนใจ ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น เป็นต้นไป

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail