ย้อมผ้าฟรี “ทำดี เพื่อพ่อ”

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ย้อมผ้าฟรี “ทำดี เพื่อพ่อ” ให้แก่ประชาชนที่สนใจ ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น เป็นต้นไป