ซักซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บ้านดอนเกมส์” ครั้งที่ ๓๔

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมซักซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู/นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมซักซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 “บ้านดอนเกมส์” ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี