พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ

หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหน่วยงานในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ โดยมี นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดฯ พ่อค้าและประชาชนเข้าร่วม ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง #กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ เป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม – วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙