ทน.สฎ.ร่วมพิธีสวดมนต์เดินธูป มูลนิธิกุศลศรัทธาฯ เทศกาลกินเจ ๒๕๕๙

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนเทศกาลกินเจให้กับมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี และร่วมพิธีสวดมนต์เดินธูป เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนเทศกาลกินเจให้กับมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี และร่วมพิธีสวดมนต์เดินธูป เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ ณ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี เป็นการตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้คืนสุดท้าย(๙ ต.ค.๕๙) จะมีพิธีส่งองค์กิ๋วอ๋องไต่เต่