ทน.สฎ.ร่วมพิธีสวดมนต์เดินธูป มูลนิธิกุศลศรัทธาฯ เทศกาลกินเจ ๒๕๕๙

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนเทศกาลกินเจให้กับมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี และร่วมพิธีสวดมนต์เดินธูป เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนเทศกาลกินเจให้กับมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี และร่วมพิธีสวดมนต์เดินธูป เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ ณ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี เป็นการตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้คืนสุดท้าย(๙ ต.ค.๕๙) จะมีพิธีส่งองค์กิ๋วอ๋องไต่เต่

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail