ทน.สฎ.ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 110 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่)

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาล อสม.เทศบาล แกนนำสตรี ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุร่วมแสดงความอาลัย โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ก่อนที่ทั้งหมดจะยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๓ นาที หลังจากนั้นผู้นำศาสนาอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวดุอาอ์ และ บาทหลวงศาสนาคริสต์ได้กล่าวพิธีอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีทุกศาสนาเข้าร่วมอาลัยจำนวนกว่า ๕,๐๐๐ คน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีพสกนิกรชาวสุราษฎร์ธานีที่ได้เดินทางมาร่วมพิธี ต่างหยิบธนบัตรและเหรียญที่มีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศชูขึ้นเหนือศีรษะแสดงความอาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์กำหนดถ่ายทอดการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด ซึ่งรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันนี้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail