ทน.สฎ.ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่)

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาล อสม.เทศบาล แกนนำสตรี ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุร่วมแสดงความอาลัย โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ก่อนที่ทั้งหมดจะยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๓ นาที หลังจากนั้นผู้นำศาสนาอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวดุอาอ์ และ บาทหลวงศาสนาคริสต์ได้กล่าวพิธีอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีทุกศาสนาเข้าร่วมอาลัยจำนวนกว่า ๕,๐๐๐ คน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีพสกนิกรชาวสุราษฎร์ธานีที่ได้เดินทางมาร่วมพิธี ต่างหยิบธนบัตรและเหรียญที่มีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศชูขึ้นเหนือศีรษะแสดงความอาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์กำหนดถ่ายทอดการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด ซึ่งรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันนี้