สอบราคาจ้างทำID CARD สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 13,500 ชุด (การ์ด+ซอง+สาย)

ดาวน์โหลดเอกสาร