เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยว“ใต้ – อีสาน”

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชน แกนนำสตรี และสื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชน แกนนำสตรี และสื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภาคใต้ กับภาคอีสาน และเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้ง ๒ ภาค ซึ่งขบวนรถพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีท่านกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมในพิธีเปิดและได้ลากรถพนมพระวัดควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษาเป็นปีแรก ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี