เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยว“ใต้ – อีสาน”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 260 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชน แกนนำสตรี และสื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชน แกนนำสตรี และสื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภาคใต้ กับภาคอีสาน และเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้ง ๒ ภาค ซึ่งขบวนรถพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีท่านกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมในพิธีเปิดและได้ลากรถพนมพระวัดควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษาเป็นปีแรก ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail