กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว ระดับประถมศึกษา จำนวน 300 ชุด)

ดาวน์โหลดเอกสาร