การกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมืองซอยข้างร้านส้มตำป้าพิณ งวดที่ 1,งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร