เครือข่ายชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานเลี้ยง“ดื่มน้ำชา”

เครือข่ายชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานเลี้ยง “ดื่มน้ำชา” เพื่อนำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่ นายสายชล ภู่หิรัญ กรรมการชุมชนหาดตายวง

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เครือข่ายชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานเลี้ยง “ดื่มน้ำชา” เพื่อนำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่ นายสายชล ภู่หิรัญ กรรมการชุมชนหาดตายวงซึ่งได้รับอุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง ที่ต้องตัดข้อมือทั้งสองข้าง โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี