เครือข่ายชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานเลี้ยง“ดื่มน้ำชา”

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 214 ครั้ง

เครือข่ายชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานเลี้ยง “ดื่มน้ำชา” เพื่อนำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่ นายสายชล ภู่หิรัญ กรรมการชุมชนหาดตายวง

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เครือข่ายชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานเลี้ยง “ดื่มน้ำชา” เพื่อนำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่ นายสายชล ภู่หิรัญ กรรมการชุมชนหาดตายวงซึ่งได้รับอุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง ที่ต้องตัดข้อมือทั้งสองข้าง โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail