พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนำโดย นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนำโดย นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพัฒนาราม