การกำหนดตรวจรับงานจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ถนนบ้านดอน) งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร