เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี