ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ ๑๕ ปี รายการแหลงข่าวเช้านี้

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ ๑๕ ปี รายการแหลงข่าวเช้านี้ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ ๑๕ ปี รายการแหลงข่าวเช้านี้ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี