ประชุมติดตามความคืบหน้า “บ้านดอนเกมส์”

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า “บ้านดอนเกมส์” เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เป็นการเตรียมพร้อม ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขัน ให้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า “บ้านดอนเกมส์” เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เป็นการเตรียมพร้อม ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขัน ให้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๗ จังหวัดภาคใต้ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๙ “บ้านดอนเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา จำนวน ๑๑ ชนิด ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด เทเบิลเทนนิส เปตอง เฃปักตะกร้อ แบดมินตัน หมากฮอสไทย หมากรุกไทย และกรีฑา