กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลดเอกสาร