“สงกรานต์เมืองคนดี เย็นชุ่มฉ่ำ” เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมสืบสานประเพณี

วันที่ 13 เมษายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 324 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ร่วมเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ร่วมเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืนสืบไป ตลอดจน เป็นการสร้างเอกลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จัก ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ บริเวณสะพานนริศ โดยเคลื่อนขบวนแห่สงกรานต์จากสนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปยังบริเวณสะพานนริศ มีขบวนแห่สงกรานต์ การสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร หลวงพ่อกล่อม หลวงพ่อนาค และสรงน้ำพระประจำวันเกิด รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และเล่นสาดน้ำกันตามประเพณี ซึ่งเทศบาลได้จัดเตรียมน้ำสะอาดให้เล่นสาดน้ำสงกรานต์ที่บริเวณงาน และจัดให้ถนนบริเวณสะพานนริศตลอดสายเป็นถนนปลอดอาวุธ ปลอดแอลกอฮอล์ ๑๐๐% เย็นชุ่มฉ่ำในอุโมงค์น้ำ การแสดงคอนเสิร์ตของวงพัทลุง รำวงเวียนครก และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีนายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์กว่าหมื่นคน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail