“สงกรานต์เมืองคนดี เย็นชุ่มฉ่ำ” เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมสืบสานประเพณี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ร่วมเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ร่วมเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืนสืบไป ตลอดจน เป็นการสร้างเอกลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จัก ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ บริเวณสะพานนริศ โดยเคลื่อนขบวนแห่สงกรานต์จากสนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปยังบริเวณสะพานนริศ มีขบวนแห่สงกรานต์ การสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร หลวงพ่อกล่อม หลวงพ่อนาค และสรงน้ำพระประจำวันเกิด รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และเล่นสาดน้ำกันตามประเพณี ซึ่งเทศบาลได้จัดเตรียมน้ำสะอาดให้เล่นสาดน้ำสงกรานต์ที่บริเวณงาน และจัดให้ถนนบริเวณสะพานนริศตลอดสายเป็นถนนปลอดอาวุธ ปลอดแอลกอฮอล์ ๑๐๐% เย็นชุ่มฉ่ำในอุโมงค์น้ำ การแสดงคอนเสิร์ตของวงพัทลุง รำวงเวียนครก และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีนายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์กว่าหมื่นคน