เปิดแล้วงาน สุราษฎร์ ฟู้ดแฟร์ ปี 2016

วันที่ 12 มีนาคม 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 851 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน สุราษฎร์ ฟู้ดแฟร์ 2016 ซึ่งหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๕ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน สุราษฎร์ ฟู้ดแฟร์ 2016 ซึ่งหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๕ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนให้ประชาชนได้สัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำตาปี กลางเมืองสุราษฎร์ธานี ที่สวยงามและน่าประทับใจ โดยมีนายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ททท. ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วม ทั้งนี้เชิญเที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 2016 เทศกาลอาหารทะเล ได้ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ พบกับอาหารทะเลของดีเมืองสุราษฎร์ และกิจกรรมการแสดงทุกค่ำคืน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail