เทศบาลเมืองคลองหลวง ดูงานตลาดศาลเจ้า

วันที่ 3 มีนาคม 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 245 ครั้ง

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองคลองหลวง เข้ารับการศึกษาดูงานด้านการจัดการตลาดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมลงพื้นที่ตลาดศาลเจ้า ถนนตีเหล็ก

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองคลองหลวง ตำบลคลองสอง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งนำคณะผู้บริหาร และอาสาสมัครสาธารณสุขรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐๐ คน เข้ารับการศึกษาดูงานด้านการจัดการตลาดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมลงพื้นที่ตลาดศาลเจ้า ถนนตีเหล็ก ทั้งนี้มีพนักงานเทศบาล ผู้ประกอบการตลาดศาลเจ้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ตลาดศาลเจ้า ถนนตีเหล็ก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail