กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร