ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559

วันที่ 1 มกราคม 2559 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 207 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ อย่างคึกคัก เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี 2559 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ทั้งนี้พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวสัมโมทนียกถาแกพุทธศาสนิกชนภายในงาน โดยมีนายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่ มีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail