กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร