กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างขนมูลฝอยไปกำจัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,080 เที่ยว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร