ร่วมพบปะ พูดคุย กับแม่ค้าพ่อค้า ชมรมผู้ประกอบการแผงลอย

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารและ หัวหน้าส่วนจากเทศบาลฯ ร่วมพบปะ พูดคุย กับแม่ค้าพ่อค้า และได้มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้กับบุตรของสมาชิกของชมรมผู้ประกอบการแผงลอย ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อีกด้วย ณ บริเวณตลาดมิตรเกษม ตลาดศาลเจ้า และตลาดท่าเรือเกาะ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail