ร่วมพบปะ พูดคุย กับแม่ค้าพ่อค้า ชมรมผู้ประกอบการแผงลอย

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารและ หัวหน้าส่วนจากเทศบาลฯ ร่วมพบปะ พูดคุย กับแม่ค้าพ่อค้า และได้มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ให้กับบุตรของสมาชิกของชมรมผู้ประกอบการแผงลอย ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อีกด้วย ณ บริเวณตลาดมิตรเกษม ตลาดศาลเจ้า และตลาดท่าเรือเกาะ