ปรับปรุงผิวถนน ด้วยการบวนการ Hot In – Place Recycling

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักการช่าง ส่วนการโยธา ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวถนนบ้านดอน เส้นทางจากสี่แยกประสิทธ์ (แยกข้างตลาดสดเทศบาลฯ) ถึงบริเวณ แยกศาลเจ้าฮกเกี้ยน ด้วยการบวนการ Hot In – Place Recycling ซึ่งจะใช้ระยะเวลาการดำเนินงานน้อย ทำให้สามารถเปิดพื้นที่ การจราจรได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับการนำมาใช้ปรับปรุงผิวทางในพื้นที่ที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ในระหว่างวันที่ 14-18 พ.ย. 2558 ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ด้วยค่ะ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail