ปรับปรุงผิวถนน ด้วยการบวนการ Hot In – Place Recycling

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักการช่าง ส่วนการโยธา ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวถนนบ้านดอน เส้นทางจากสี่แยกประสิทธ์ (แยกข้างตลาดสดเทศบาลฯ) ถึงบริเวณ แยกศาลเจ้าฮกเกี้ยน ด้วยการบวนการ Hot In – Place Recycling ซึ่งจะใช้ระยะเวลาการดำเนินงานน้อย ทำให้สามารถเปิดพื้นที่ การจราจรได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับการนำมาใช้ปรับปรุงผิวทางในพื้นที่ที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ในระหว่างวันที่ 14-18 พ.ย. 2558 ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ด้วยค่ะ