ทน.สฎ.ซ้อมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 131 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558  นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซ้อมปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD “ปั่นเพื่อพ่อ ” เพื่อสำรวจเส้นทางในการปั่นจักรยาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมาพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ที่จะมีขึ้น ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั้งประเทศ โดยเส้นทางเริ่มต้นจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีหันหน้าขบวนไปทางสี่แยกแสงเพชรถึงสี่แยกแสงเพชรเลี้ยวขวาผ่านหน้าโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ถึงสามแยกไฟแดงถนนตัดใหม่ เลี้ยวขวาเข้าถนนตัดใหม่ ถึงสี่แยกตัดใหม่ในลึก ตรงไปจนชนกับถนนศรีวิชัยถึงสามแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าวัดกลางใหม่ตรงไปถึงสี่แยกท่ากูบตรงไปทางพุนพินตรงไปจนถึงโรงพยาบาลสราญรมย์(จุดพัก)วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปฯ รัชกาลที่ 6 ตรงไปจนถึง รพ.ท่าข้ามแล้วเลี้ยวกลับเส้นทางเดิมจนถึงสี่แยกท่ากูบ ข้ามแยกตรงไปผ่านโรงแรมไดมอนด์ตรงไปผ่านโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตรงไปผ่านโรงแรมวังใต้ ถึงสี่แยกวัดโพธิ์ธาวาส เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบริมน้ำตาปีผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลี้ยวขวาสามแยกศาลหลักเมืองอ้อมศาลหลักเมือง ถึงไฟแดงหน้าศาลหลักเมืองเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าโรงแรมแกรนด์ธาราตรงไปผ่านสี่แยกอนามัย ตรงไปผ่านหน้าเรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจนถึงจุดสิ้นสุดหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รวมระยะทางทั้งสิ้น  29  กิโลเมตร  โดยมีนายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ว่า  หัวหน้าส่วนราชการ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี  และประชาชนสำรวจเส้นทางกว่าพันคน

 

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail