สุราษฎร์ธานี แห่ชักพระออกพรรษายิ่งใหญ่ ๑๓๕ วัด

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 164 ครั้ง

นายวงศศิริ พรหมชนะ ผวจ.สุราษฎร์ธานี นำข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกว่า ๓๐,๐๐๐ คน เดินแห่ขบวนรถพนมพระจาก ๑๒๕ วัดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ประดับตกแต่งตามพุทธประวัติอย่างสวยงาม เคลื่อนจากหน้าศาลากลางจังหวัด ไปตามเส้นทางเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มุ่งไปยังสะพานนริศ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายวงศศิริ พรหมชนะ ผวจ.สุราษฎร์ธานี นำข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกว่า ๓๐,๐๐๐ คน เดินแห่ขบวนรถพนมพระจาก ๑๒๕ วัดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ประดับตกแต่งตามพุทธประวัติอย่างสวยงาม เคลื่อนจากหน้าศาลากลางจังหวัด ไปตามเส้นทางเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มุ่งไปยังสะพานนริศ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ซึ่งเป็นขบวนยาวร่วม ๕ กิโลเมตร ขณะที่เรือพนมพระทางน้ำอีก ๑๐ วัดจัดขบวนแห่จากเกาะกลางแหลมทราย ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๓ กิโลเมตร มาพบกันที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย จำนวน ๘๐๐ คนเข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาว จ.สุราษฎร์ธานี จัดในวันออกพรรษาต่อเนื่องกันมากว่า ๑๐๐ ปี เพื่อสืบทอดในวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยหน้าบ้านแต่ละหลังได้มีการจัดพุ่มผ้าป่า ซึ่งจะแตกต่างและโดดเด่นกว่าที่อื่น ๆ กว่า 1,000 พุ่ม และมีพิธีชักพุ่มผ้าป่าพร้อมกันทั้งเมือง ซึ่งเป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในโลกอีกด้วย

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail