ทัพนักกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คว้าแชมป์สมัยที่ ๒ “ท่าตะเภาเกมส์”

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 269 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ ไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๕๘ “ท่าตะเภาเกมส์”

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๕๘ “ท่าตะเภาเกมส์” ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดชุมพร โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสามารถครองความเป็น “จ้าวเหรียญทอง” ติดต่อกันเป็นสมัยที่ ๒ ซึ่งได้รับ ๒๘ เหรียญทอง ๒๕ เหรียญเงิน และ ๒๐ เหรียญทองแดง ทั้งนี้ภายในพิธีปิดการแข่งขัน นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ ภายใต้ชื่อ “บ้านดอนเกมส์” ต่อไป

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail