ทัพนักกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คว้าแชมป์สมัยที่ ๒ “ท่าตะเภาเกมส์”

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ ไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๕๘ “ท่าตะเภาเกมส์”

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๕๘ “ท่าตะเภาเกมส์” ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดชุมพร โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสามารถครองความเป็น “จ้าวเหรียญทอง” ติดต่อกันเป็นสมัยที่ ๒ ซึ่งได้รับ ๒๘ เหรียญทอง ๒๕ เหรียญเงิน และ ๒๐ เหรียญทองแดง ทั้งนี้ภายในพิธีปิดการแข่งขัน นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ ภายใต้ชื่อ “บ้านดอนเกมส์” ต่อไป