ทัพนักกีฬา ร.ร.กีฬา ทน.สฎ. คว้าถ้วยรองชนะเลิศ พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 11 กันยายน 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 449 ครั้ง

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์  โดยนายสุรชัย  คิวเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  และนักกีฬาพร้อมผู้ฝึกสอน เข้าพบนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คะแนนรวมอายุ 16 ปี ชาย จากการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนานาชาติ  ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2558 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – รังสิต ปทุมธานี ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ได้ให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬา เมื่อวันที่  11 กันยายน  2558 ณ ห้องนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail