กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร