โรงเรียนเทศบาล 3 จัดงานวันแม่แห่งชาติพร้อมมอบมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 234 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง) จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อมารดาผู้มีพระคุณ  ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น ของห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 25 คน มีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะครูทุกระดับชั้น และผู้ปกครอง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail