โรงเรียนเทศบาล 3 จัดงานวันแม่แห่งชาติพร้อมมอบมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น

โรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง) จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อมารดาผู้มีพระคุณ  ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น ของห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 25 คน มีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะครูทุกระดับชั้น และผู้ปกครอง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง)