เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2558

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประชาชนทุกหมู่เหล่า  โดยมีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีสงฆ์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558