เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2558

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประชาชนทุกหมู่เหล่า  โดยมีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีสงฆ์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail