ร่วมประชุม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้กิจกรรมการปั่นจะมีขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ซึ่งเทศบาลฯได้รับมอบหมายในการจัดเต็นท์/โต๊ะบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมและให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเป็นเส้นทางปั่นจักรยานให้อยู่ในสภาพดี โดยมีหน่วยงานราชการ/หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบและช่วยเหลือในการจัดงานฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมตาปีชั้น 4