ร่วมประชุม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 265 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้กิจกรรมการปั่นจะมีขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ซึ่งเทศบาลฯได้รับมอบหมายในการจัดเต็นท์/โต๊ะบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมและให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเป็นเส้นทางปั่นจักรยานให้อยู่ในสภาพดี โดยมีหน่วยงานราชการ/หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบและช่วยเหลือในการจัดงานฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมตาปีชั้น 4

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail