ปิดฉาก กีฬาฟุตซอล เยาวชนและประชาชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2558

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 269 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

ในกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2558 ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่  4-5 กรกฎาคม  2558  ณ  สนามฟุตซอลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดยสรุปผลการแข่งขันดังนี้ 1.รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเทพมิตรศึกษา A รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ทีมชมรมฟุตบอลบ้านไสตอ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเทศบาลตำบลวัดประดู่  2.รุ่นอายุไม่เกิน  12 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม PS. สะพาน 2  รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ทีมอนุบาลบ้านเด็ก รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเทพมิตรศึกษา  ทั้งนี้เตรียมพบกับการแข่งขันกีฬาสตรีทซอคเกอร์(ฟุตบอล 4 คน) ประเภทประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 24 ทีม ทำการแข่งขันในวันที่ 11-12 กรกฏาคมนี้ ณ สนามฟุตบอลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail